Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na przebudowę witryny internetowej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na przebudowę witryny internetowej

17-06-2019

Zakład Ślusarsko Spawalniczy Stanisław Wydrych informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia Zapytania ofertowego na przebudowę witryny internetowej wraz z rozbudową o moduł B2C (business-to-consumer) do obsługi procesów ofertowania oraz zamawiania produktów i usług firmy, w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwój Zakładu Ślusarsko Spawalniczego Stanisław Wydrych poprzez unowocześnienie wyposażenia oraz wprowadzenie nowych produktów przyczyniających się do rozwoju przetwórstwa przemysłowego w Województwie Świętokrzyskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Osi priorytetowej 2 „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – wybrano najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez firmę:
ITTINVEST USŁUGI DLA BIZNESU TOMASZ KUBIEC
ul. Kielecka 52, Cedzyna
25-351 Kielce
Oferta uzyskała 100 punktów, liczonych wg kryteriów określonych w Zapytaniu ofertowym.
Oferta spełniała wymogi określone w Zapytaniu ofertowym.