Produkcja innowacyjnych produktów

Produkcja innowacyjnych produktów

Produkcję innowacyjnych produktów oraz wprowadzenie na rynek innowacji produktowej - umożliwia wycinarka laserowa do cięcia metali Kimla Flashcut LF 1530 3kW.

Do nowych produktów należą:

  1. stalowa głowica GSK(głowica słupów kompozytowych) i stalowa głowica GSKz (głowica słupów kompozytowych z zawiasem) - produkt stosowany jest, jako innowacyjne rozwiązanie w procesie montażu żerdzi (słupów) kompozytowych i pozwala na zastąpienie dotychczasowych, tradycyjnych metod montażu. Zastosowanie nowego produktu ułatwia proces budowy, eksploatacji i konserwacji obwodów oświetlenia zewnętrznego,
  2. stalowy poprzecznik słupa przelotowego P wraz z głowicą mocującą oraz stalowy poprzecznik (krańcowy i narożny) słupa mocnego M6 wraz głowicą mocującą - produkt znajduje stosowanie, jako innowacyjny sposób mocowania poprzecznika do słupa strunobetonowego. Połączenie poprzeczników słupów z trzonem żerdzi wirowanej zaprojektowano, jak nowoczesne i innowacyjne rozwiązanie techniczne, które ze względu na swoje nowatorstwo i oryginalność, zostało zgłoszone do ochrony prawnej w Urzędzie Patentowym RP. Wprowadzenie ww. nowego produktu związane jest z wdrożeniem wyników przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

Precyzyjne urządzenie wycinające, stosowane w procesie produkcyjnym nowych produktów, wyposażone w laser światłowodowy - stanowi najnowszą technologię wydajnego wycinania dowolnych kształtów z blach, która pozwala Zakładowi na wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie innowacji procesowej, przekładającej się na stosowanie nowoczesnych metod produkcji.

Zakup wycinarki laserowej oraz wprowadzenie na rynek innowacji produktowej i procesowej, zrealizowano w ramach projektu pn.: „Rozwój Zakładu Ślusarsko Spawalniczego Stanisław Wydrych poprzez unowocześnienie wyposażenia oraz wprowadzenie nowych produktów przyczyniających się do rozwoju przetwórstwa przemysłowego w Województwie Świętokrzyskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, Osi priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.