Zapytanie ofertowe na przebudowę witryny internetowej

Zapytanie ofertowe na przebudowę witryny internetowej

31-05-2019

Zakład Ślusarsko Spawalniczy Stanisław Wydrych ogłasza postępowanie, na przebudowę witryny internetowej wraz z rozbudową o moduł B2C (business-to-consumer) do obsługi procesów ofertowania oraz zamawiania produktów i usług firmy, w ramach projektu pn.: „Rozwój Zakładu Ślusarsko Spawalniczego Stanisław Wydrych poprzez unowocześnienie wyposażenia oraz wprowadzenie nowych produktów przyczyniających się do rozwoju przetwórstwa przemysłowego w Województwie Świętokrzyskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, Osi priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Treść zapytania ofertowego – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – pobierz
Załącznik nr 2 – Wykaz zrealizowanych zamówień – pobierz
Załącznik nr 3 – Wzór umowy – pobierz.

Zapraszamy podmioty zainteresowane uczestnictwem w postępowaniu do zapoznania się z ww. zapytaniem ofertowym oraz do złożenia oferty.
Termin składania ofert upływa w dniu: 10 czerwca 2019 r.