Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na dostawę, montaż i uruchomienie wycinarki laserowej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na dostawę, montaż i uruchomienie wycinarki laserowej

22-04-2019

Zakład Ślusarsko Spawalniczy Stanisław Wydrych informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia ZAPYTANIA OFERTOWEGO, NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE WYCINARKI LASEROWEJ DO CIĘCIA METALI ORAZ PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA 3 PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO, w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwój Zakładu Ślusarsko Spawalniczego Stanisław Wydrych poprzez unowocześnienie wyposażenia oraz wprowadzenie nowych produktów przyczyniających się do rozwoju przetwórstwa przemysłowego w Województwie Świętokrzyskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Osi priorytetowej 2 „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – wybrano najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez firmę:
POLCOM PRZEMYSŁAW KIMLA
ul. Bałtycka 30
42-202 Częstochowa

Oferta uzyskała 90 punktów, liczonych wg kryteriów określonych w Zapytaniu ofertowym.
Oferta spełniała wymogi określone w Zapytaniu ofertowym.