PracaSecemin, dnia 15 maja 2019 r.
 

Dot. zatrudnienia w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwój Zakładu Ślusarsko Spawalniczego Stanisław Wydrych poprzez unowocześnienie wyposażenia oraz wprowadzenie nowych produktów przyczyniających się do rozwoju przetwórstwa przemysłowego w Województwie Świętokrzyskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Osi priorytetowej 2 „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

OFERTA PRACY
w Zakładzie Ślusarsko Spawalniczym Stanisław Wydrych
na stanowisku: ŚLUSARZ-SPAWACZ

Wymagania:
 • wykształcenie zawodowe lub techniczne, 
 • kreatywność, odpowiedzialność, zaangażowanie.
Dodatkowe atuty:
 • doświadczenie w pracy przy obróbce metali,
 • umiejętność wykonywania czynności ślusarskich i spawalniczych,
 • umiejętność wykonywania operacji spawania różnymi technikami, za pomocą urządzeń spawalniczych,
 • umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi do sprawdzania jakości złącza spawanego,
 • dobra organizacja pracy,
 • predyspozycje do pracy w zespole.
Obowiązki ŚLUSARZA-SPAWACZA:
 • czynny udział w procesie produkcyjnym nowych produktów,
 • konserwacja i naprawa wyrobów metalowych,
 • przygotowanie materiału, cięcie i kształtowanie prętów, płaskowników i kształtowników stalowych oraz łączenie ich w przewidziane konstrukcje określonymi metodami spawania,
 • dbanie o czystość miejsca pracy i bezpieczeństwo w jego obrębie,
 • inne zadania wynikające z bieżącej pracy.
Oferujemy:
 • odpowiedzialną i stabilną pracę w dynamicznym zespole,
 • możliwość ciągłego zdobywania wiedzy i doświadczenia zawodowego.

 • Ofertę zawierającą CV i list motywacyjny należy złożyć do 30 maja 2019 r. w sposób poniższy:
  • przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@wydrych.eu, lub
  • złożyć w siedzibie Pracodawcy:
   Zakład Ślusarsko Spawalniczy Stanisław Wydrych, ul. Czarnieckiego 73, 29-145 Secemin.

  Zakład zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami, którzy zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

  Planowany termin rozpoczęcia zatrudnienia: czerwiec 2019 r.